Välkommen till förskolan Fyrtornet

Entre

Besök oss

Jyllandsgatan 135, 164 45 Kista.
Telefon 08-409 39 200

Föranmäl till respektive förskolechef, telefonnummer och mailadresser finns under fliken kontakt. Välkommen!


Förskolechef

Madeleine Ström
Tel: 08-409 39 201
Mail: madeleine@forskolanfyrtornet.se


Öppettider

Vi har våra öppettider utifrån våra föräldrars behov.
Stockholms stad riktlinjer för öppethållande är 06.30 till 18.30, se www.stockholm.se


Verksamheten

Vårt arbete med barnen utgår från den nationella läroplanen och Stockholms stads styrdokument samt vår egen vision och verksamhetsidé.

Läs mer!


Aktiviteter

Vi på förskolan strävar efter att varje barn får utveckla sin lust och förmåga att leka och lära, sin identitet och känna trygghet

Läs mer!


Kontakta Förskolan Fyrtornet

Jyllandsgatan 135
164 45 Kista
Telefon 08-409 39 200

Kontakta oss!