Samverkan Hem och Förskola

På Fyrtornet är vi måna om samarbetet med våra barns vårdnadshavare

Hem och Förskola

På Fyrtornet är vi måna om samarbetet med våra barns vårdnadshavare. Vi vet vad det betyder för barnens trygghet och välbefinnande. Vi vill ha dagliga möten med hemmen, så vid lämning och hämtning finns vi där för småprat och för att ge några glimtar av vad barnet varit med om och vad det betytt. Vi visar upp barnens arbeten och låter dem uppträda på olika sätt.

Vi har planerade utvecklingssamtal där vårdnadshavare och ansvarig pedagog möts i ett förberett samtal om barnets utveckling och föräldrars frågor och önskemål.

Lässtund