Våra Avdelningar

Förskolan Fyrtornet har fem avdelningar.

Jollen och Kanoten är småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-3 år.

Kajutan, Ankaret och Flotten är syskonavdelningar med barn i åldrarna 3-6 år.

Varje avdelning leds av en förskollärare.


Lässtund